Publiek jaarverslag Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

Open verkort jaarverslag

   Open de volledige jaarverantwoording

Samen-
werken aan veiligheid.

 


 

 

Voorwoord

01

Over ons

02

Meer onderwerpen

Incidenten

03

Crisis­noodopvang asielzoekers én
Oekraïense vluchtelingen

04

Brandweer

05

Crisisbeheersing en
Rampenbestrijding

06

Bedrijfsvoering

07

Vooruitblik op 2023

08

Samen op alle fronten de schouders eronder

 

Als ik terugblik op het afgelopen jaar, merk ik dat ik bijna ben vergeten hoe het jaar van start ging. Want begin 2022 waren we bezig met de laatste werkzaamheden rondom de coronapandemie. We dachten dat we weer terug konden naar ‘normaal’. Niets was minder waar! Want de laatste vergadering over de coronacrisis werd uiteindelijk de startvergadering over de oorlog en de daaruit volgende vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dat hadden we niet voorzien.  

Kenmerkend voor onze organisatie is dat we de schouders er weer onder zetten. In de loop van het jaar werd de opvang van Oekraïense vluchtelingen uitgebreid. Tegelijkertijd speelde de crisis rondom de opvang van asielzoekers, waardoor we als Veiligheidsregio nóg een tandje bij moesten zetten. Samenwerken aan veiligheid doen we echter niet alleen; ook nu werkten we intensief samen met onze gemeenten. En met partners zoals het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het COA.

Daarnaast hebben we nog meer opgepakt afgelopen jaar. Het project ademlucht is succesvol uitgevoerd waardoor alle brandweervrijwilligers zijn voorzien van nieuwe helmen en ademluchttoestellen. De centralisten op de meldkamer werken nu echt Oost-Brabant-breed. Door interregionale afspraken krijgen onze inwoners nóg sneller de best mogelijke hulp. En met de zuidelijke regio’s bereiden we ons beter voor op natuurbranden dankzij een gezamenlijke handcrew.

Om deskundig en veilig te kunnen werken, blijven we ook oefenen. Daar besteden we ook aandacht aan via het programma Vakmanschap. Omdat iedereen andere behoeften heeft, willen we meer maatwerk bieden en het meer vraaggestuurd  maken. Wat voor ons altijd voorop staat, is dat iedereen zijn vak goed verstaat en blijft verstaan.

Een andere stap om nog beter (samen) te kunnen werken, is de bouw van onze nieuwe locatie in Zeeland die in 2023 wordt opgeleverd. Hier komen verschillende functies bijeen, zoals de kazerne, een gezamenlijk kantoor, werkplaats, magazijn, arbeidshygiëne en logistiek. Kortom: het wordt een plek waar mensen vanuit verschillende teams en met verschillende werkprocessen kunnen samenwerken. Daar kijken we naar uit. Niet voor niets waren er in het najaar zoveel collega’s bij de eerste blik op de bouw aanwezig. Dat markeert dat het bouwproject in uitvoering is en de ingebruikname dichterbij komt.  

Tot slot kreeg ook digitaal samenwerken in 2022 een impuls. Er is hard gewerkt om het digitale werken verder vorm te geven. In februari 2023 is dit concreet doorgevoerd. Na de eerste gewenningsperiode kunnen we de vruchten van onze inspanningen gaan plukken.

Zo bouwen we samen steeds verder aan een stevig fundament: samenwerken aan veiligheid!

 

Marie-Louise van Schaijk

Directeur Veiligheidsregio en Commandant Brandweer Brabant-Noord

Over ons

 

 

Bekijk video

Onze missie: ‘Samenwerken aan veiligheid.’

Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst.Onze visie

Elke dag werken wij op een professionele en bevlogen manier mee aan een duurzaam veiliger Brabant. We beschikken over waardevolle informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid. Door deze unieke expertise te bundelen en te delen, werken we samen aan het succesvol voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van crises en incidenten. We brengen (toekomstige) veiligheidsthema’s en -risico’s in kaart. En verbinden hierbij verschillende partners. Samenwerken vinden wij vanzelfsprekend. We zijn sterk lokaal verankerd. Met elkaar voeren we ons vak met passie, trots en plezier uit.

Onze regio

650000 
inwoners

wonen, werken en recreëren in Brabant-Noord.

11
gemeenten

Bernheze, Boekel, Boxtel, Heusden, ‘s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel en Vught.

38

brandweer-­
kazernes

bekijk hier de kazernes uit regio Brabant-Noord. 

Onze mensen

Beroepsmedewerkers

Totaal 298 medewerkers

Brandweervrijwilligers

Totaal 896 medewerkers

Jeugdbrandweerleden

Totaal 74 medewerkers

Overig personeel

Totaal 43 medewerkers

Onder overig personeel worden externen en stagiaires verstaan.

Leeftijdsverdeling beroepsmedewerkers

LeeftijdVrouwMan
15 tot 25 jaar11
25 tot 35 jaar1333
35 tot 45 jaar1950
45 tot 55 jaar2172
55 tot 65 jaar1761
65 jaar en ouder010
Totaal71227

Leeftijdsverdeling brandweervrijwilligers

LeeftijdVrouwMan
15 tot 25 jaar333
25 tot 35 jaar15198
35 tot 45 jaar17250
45 tot 55 jaar6239
55 tot 65 jaar2123
65 jaar en ouder010
Totaal43853

Instroom 2022 aantallen

Instroom 2022 aantallenVrouwMan
Brandweervrijwilligers752
Beroepsmedewerkers1023
Jeugdbrandweer319
Extern personeel1622
Totaal36116

Uitstroom 2022 aantallen

Uitstroom 2022 aantallenVrouwMan
Brandweervrijwilligers957
Beroepsmedewerkers1312
Jeugdbrandweer18
Extern personeel1216
Totaal3593

 

 

Incidenten

GRIP

Er hebben in 2022 vijf GRIP 1-incidenten plaatsgevonden in regio Brabant-Noord.  

 

Aantal incidenten

De brandweer is in 2022 voor 4360 incidenten gealarmeerd. Dit aantal beschrijft het aantal incidenten waar de brandweereenheden van Veiligheidsregio Brabant-Noord zowel binnen als buiten de regiogrens zijn gealarmeerd.

Bekijk hieronder het aantal incidenten per categorie.

CategorieAantal incidenten
Alarm (automatische brandmeldingen)104
Brand2226
Dienstverlening (dier in problemen, liftopsluiting, buitensluiting)575
Gezondheid (tilassistentie, afhijsing)328
Leefmilieu (water- en weeroverlast, stormschade)517
Ongeval (Verkeer, gevaarlijke stoffen)542
Openbare orde (verdachte situaties)40
Verkeer (vervuild wegdek, afgevallen lading)28
Totaal4360

 

In bovenstaande tabel zie je een uitschieter bij de categorie Leefmilieu. Dit heeft te maken met de stormen die in januari en februari over Nederland trokken en waarbij de brandweer veelvuldig is ingezet. 

Crisis­noodopvang asielzoekers én
Oekraïense vluchtelingen

Het afgelopen jaar had de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen een grote impact op onze hele organisatie. Iedereen heeft vanuit zijn of haar eigen expertise de schouders eronder gezet om deze crises het hoofd te bieden. Samenwerken aan veiligheid is niet voor niets onze missie!

 

In 2022 kreeg Veiligheidsregio Brabant-Noord te maken met twee hulpvragen rondom (nood)opvang. Naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen organiseerde VRBN in opdracht van het Rijk de crisisnoodopvang voor de asielzoekers uit Ter Apel. Zo werd een locatie in het Brabantse Zeeland opgericht en later in het jaar was de beurt aan Oss, Meierijstad, Vught en uiteindelijk Boxtel. Als medewerker Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, houdt Claudia van Megen zich bezig met de regionale migratievraagstukken. “Voor de crisisnoodopvanglocaties verzamel ik alle relevante informatie, deel deze met alle betrokken partijen en adviseer ik over de voorbereiding en uitvoering van de opvang. Als informatiemanager sluit ik daarnaast aan bij het regionaal bestuurlijk overleg.” In haar rol houdt Claudia altijd voor ogen om alle partijen en actoren tijdig te betrekken en informeren, zodat zij in staat zijn hun rol en taak te vervullen. “Denk aan de gemeente, hulpdiensten en het COA, aan gezondheidszorg en onderwijs. Wat ik zo leuk vind aan dit speelveld? Elke dag is anders. Er verandert continu iets en het is steeds schakelen met verschillende niveaus en organisaties.” Eind 2022 leverde Claudia, in samenwerking met de aangesloten gemeenten, een regioplan op. Daarin staan alle afspraken die de gemeenten in de regio met elkaar gemaakt hebben over hun bijdrage aan de opvang van asielzoekers en Oekraïners.

Hulp van vrijwilligers

Een heel andere rol had Frank van Hoek, Vakinhoudelijk medewerker Incidentbestrijding. Hij was in 2022 druk met zowel spullen naar Oekraïne sturen, als met het verzamelen van producten voor Oekraïense vluchtelingen in ons land. “Toen de oorlog uitbrak, bleek al snel dat er veel tekorten waren; óók van brandweerspullen. Op dat moment waren wij net bezig met de implementatie van onze nieuwe ademluchtmaterialen. Zo ontstond het idee om onze ‘oude’ voorraad van ruim tweehonderd sets te schenken aan Oekraïne.” Samen met Yvonne Bekkers pakte Frank de organisatie op. “Ik regelde dozen en pallets en we maakten setjes met per doos twee cilinders, een ademluchttoestel, masker en helm. Daarbij kregen we veel hulp van vrijwilligers. We zijn in totaal een paar dagen bezig geweest met inpakken. Daarnaast heeft Yvonne veel energie gestoken in het regelen van alle benodigde papieren om de producten de grens over te krijgen.” Uiteindelijk gingen twee opleggers vol met spullen richting Oekraïne. Later werden nog andere producten verzameld en gestuurd, zoals redgereedschap en winterjassen. “Tot slot hebben we een brandweerwagen, die niet meer in ons wagenpark paste, vol met bepakking gedoneerd.”

Naast het sturen van materialen naar Oekraïne, regelde Frank de nodige producten voor de Oekraïense vluchtelingen die ons land binnen kwamen. “Er moest met spoed van alles geregeld worden. Denk aan 250 dekens, 500 handdoeken en net zoveel setjes met persoonlijke verzorgingsspullen…. Hiervoor hebben we de hulp ingeroepen van onze leveranciers, die onder andere zelf inkopen deden bij de groothandel. Van overal en nergens wisten we de benodigde spullen vandaan te halen. Het was een hectische tijd, maar het gaf mij ook veel voldoening. Ik vond het vooral heel mooi om te zien dat we dit met hulp vanuit de hele organisatie voor elkaar hebben gekregen.”

Urgentie van de crisis

Waar de één binnen onze organisatie druk in de weer was met het regelen van spullen, richtte een ander zich voornamelijk op de brandveiligheid van de (crisis)noodlocaties. John Peters, Accountmanager Bevoegd Gezag, ondersteunde samen met zijn collega’s gemeenten door advies te geven over de (brand)veiligheid bij initiatieven en vergunningaanvragen voor de noodopvanglocaties. “Ook voerden we veiligheidscontroles uit bij de locaties zelf.” In totaal zijn door het team in 2022 veertig (crisis)noodopvanglocaties gecontroleerd. “Vanwege de urgentie van de crisis zat er meestal druk op een aanvraag. Daarom maakten wij steeds iemand vrij om de locatie te toetsen op brandveiligheid. Daarbij was altijd het doel om binnen vaak geringe tijd en middelen de opvanglocatie te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen.” Intern werden de bevindingen gedeeld. “We zorgden dat onze repressieve dienst op de hoogte was van de gerealiseerde locaties, zodat zij bij een onverhoopt incident niet zouden worden verrast door de aanwezige opvangfunctie.”

Improviseren

Alle betrokken afdelingen en partijen hadden in 2022 één gezamenlijk doel; de veiligheid waarborgen van de mensen die werden opgevangen. Daarbij was voor de GHOR gezondheid vanzelfsprekend prioriteit nummer één. “Volgens Pascal Kastelijn, Adviseur Risico en Crisisbeheersing GHOR, was sprake van twee crises die gelijktijdig speelden: de opvang van asielzoekers én de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Voor wat betreft de asielzoekers speelt het COA een heel belangrijke rol op het gebied van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Ik koppelde daarvoor de GGD aan de gemeentes waar de crisisnoodopvang plaatsvond. Voor de Oekraïense vluchtelingen, die ineens in grote getalen naar onze regio kwamen, moesten we snel huisartsenzorg regelen. In veel gevallen betekende dat: improviseren. Soms moesten we protocollen loslaten en vooral kijken naar wat op dat moment nodig was. Daarbij was de communicatie soms een struikelpunt, ondanks vertaalapps op de telefoon. Het cultuurverschil maakte de communicatie extra lastig.”

 

Juiste mensen, juiste plek

Voor Arnold Reusken, Sectormanager Regio’s bij GGD Hart voor Brabant, ging het om twee aspecten tijdens deze crises: “Wij zijn er om de gezondheid van de asielzoekers en Oekraïners te beschermen en dragen ook zorg voor de gezondheid van de inwoners van Brabant. Zoals meestal in een crisis was flexibiliteit belangrijk omdat we in een heel korte tijd en in een dynamische omgeving werkten. En dat terwijl we nog druk waren met de laatste vaccinatiecampagne rondom de coronacrisis. Zo rolden we in 2022 van de ene crisis in de andere. Alle betrokken partijen wilden echter graag helpen vanuit een goedbedoeld zorghart. Het was de kunst om de juiste mensen op de juiste plek te laten helpen.” Volgens Pascal was de onvoorspelbaarheid van de duur van de crises een extra complexiteit. “Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn logischerwijs soms locaties gebruikt die oorspronkelijk niet bedoeld zijn om te wonen, zoals een voormalig kantoorgebouw. Toch moeten die locaties aan diverse eisen voldoen op het gebied van onder andere de hygiëne, om mensen een veilige en gezonde plek te kunnen bieden. Daar sta je voor als GGD/GHOR en Veiligheidsregio!”


Daarmee stipt Pascal een essentieel punt aan. Want de rode draad in alle ervaringen met deze crises, gezien vanuit verschillende disciplines, is menswaardige opvanglocaties regelen. Dat zien we als een collectieve opgave. We willen het echt sámen doen. Met de gemeenten en in samenwerking met andere betrokken partijen, zoals COA en vluchtelingenwerk, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Gedurende dit jaar vol uitdagingen op het gebied van crisisnoodopvang, sterkt ons gevoel: wij zijn in Brabant solidair, bieden goede humanitaire hulp, kennen veerkracht en hebben organisatievermogen. Zo zorgden we er samen voor dat we vluchtelingen het afgelopen jaar een veilige plek konden bieden.


Meer ervaringen lezen?

Jacqueline van de Wiel was vorig jaar nauw betrokken bij het thema: sinds half april 2022 richtte zij zich volledig op het plaatsen van Oekraïense vluchtelingen in de regio. Daarvoor werkte ze samen met de andere 24 Veiligheidsregio’s, het COA, het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS) en onze partners GHOR en de politie. Lees hier haar verhaal.

 

Bron foto: Wim Roefs Fotografie

 

 

 

Brandweer

We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door inwoners.  Goede parate brandweerzorg vanuit onze 38 brandweerposten is hierbij het uitgangspunt. We zijn een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid.

Lees hieronder wat we in 2022 hebben bereikt binnen Brandweer Brabant-Noord.

 

Interregionale samenwerking

Een incident kan overal plaatsvinden. Zo ook vlak over de grens van een veiligheidsregio. In het kader van basisbrandweerzorg is binnen Brabant de samenwerking geïntensiveerd door ook met specialistische eenheden buiten de eigen regionale operationele grenzen uit te rukken. Vanaf oktober 2022 heeft deze interregionale samenwerking met buurregio’s Gelderland-Zuid en Limburg-Noord ook vorm gekregen.

Inzet brandweer bij reanimatie

Per 1 oktober 2022 kan de brandweer gealarmeerd worden bij reanimatiemeldingen. Door ons fijnmazige netwerk van brandweerposten kunnen we snel ter plaatse zijn om de burger zo goed en zo snel mogelijk van acute hulp te voorzien. Wij rijden op aanvraag van de meldkamer ambulancedienst.

Energietransitie

We willen risico’s die voortkomen uit de energietransitie blijven duiden en beheersen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast willen we adequaat en veilig op kunnen treden bij incidenten. Een werkgroep veilig energietransitie met experts uit de organisatie implementeert de acties die hiervoor nodig zijn.

Integriteit jeugdbrandweer

We stelden een gedragscode op voor de jeugdbrandweer. Een theatergroep zette deze gedragscode om in een interactieve voorstelling om het thema meer te laten leven bij de jeugd. In 2022 zijn de laatste voorstellingen gegeven en is het programma afgerond. Tevens zijn we gestart met een training voor de jeugdleiders, over hoe om te gaan met integriteit, jeugdigen en gedrag. Jeugdbrandweer Nederland omarmt onze gedragscode en dat maakt dat onze gedragscode de weg naar andere jeugdbrandweerkorpsen heeft gevonden.

Programma Vakmanschap

Al onze professionals werken vanuit eigen regie aan hun vakmanschap. Dit stimuleren we met een flexibel vakbekwaamheidssysteem op basis van individuele leerbehoeften. Het oefenen op basis van leerbehoeften draagt bij aan een hoog oefenrendement, leerplezier en toekomstbestendigheid van de organisatie. In 2022 hebben we vakbekwaamheidscriteria opgesteld en risico’s in ons verzorgingsgebied geografisch inzichtelijk gemaakt. Door dit inzicht worden onze medewerkers ondersteund in meer op maat en risicogericht oefenen.     

Ga jij onverwacht de uitdaging aan?

In juni 2022 zijn we de nieuwe wervingscampagne voor brandweervrijwilligers gestart. Als brandweer staan we 7 dagen per week 24 uur per dag paraat en daarvoor zijn vrijwilligers onmisbaar. Met de campagne ‘Ga jij onverwacht de uitdaging aan?’ zorgen we voor meer herkenbaarheid en een uniforme uitstraling in onze regio en laten we de volle breedte van het brandweervak zien. Vanaf 2023 gaan alle posten deze campagne gebruiken voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Meer informatie over onze campagne lees je op Werken bij Brandweer Brabant-Noord.  

World Police & Fire Games

Voor het eerst in de geschiedenis was Nederland van 22 tot en met 31 juli 2022 gastland voor de World Police & Fire Games (WPFG). Het grootse breedtesportevenement werd gehouden in Rotterdam voor actieve en gepensioneerde medewerkers van de brandweer, politie, Douane en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 70 landen deden mee met een recordaantal van 10.000 atleten voor 63 verschillende sporten. Vanuit onze regio deden er in totaal 17 collega’s mee en behaalden we zes medailles op drie onderdelen. We zijn trots op alle collega’s die in actie kwamen tijdens dit internationale sportevent.

Ademlucht

Alle brandweervrijwilligers zijn voorzien van nieuwe helmen en ademluchttoestellen.

IBGS

Het beleid Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen is bestuurlijk vastgesteld en gaan we de komende jaren verder implementeren.

TCO

Team Collegiale Ondersteuning staat altijd klaar om collega’s bij te staan na impactvolle incidenten. In 2022 zijn ze vier keer ingezet. 

Brandweerschool

Binnen de brandweerschool is er een duidelijk verschil tussen de opleidingsbehoefte en de opleidingscapaciteit. Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft de brandweerschool in 2022 extra opleidingen ingekocht bij een externe partij zodat de wachttijden voor nieuwe opleidingen niet te ver opliepen.

 

 

 

 

 

 

17

leergangen gestart

27

examens plaatsgevonden

177

studenten geslaagd

257

studenten in opleiding

Advies vergunning-, toezicht- en handhavingstaken gemeenten en provincie

Gemeenten en brandweer hebben een gezamenlijke toezichtstrategie: De risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. Hierin wordt in een cyclus van vier jaar de meest risicovolle objecten gecontroleerd en worden pandeigenaren gestimuleerd om brandveiligheid te vergroten. In 2022 zijn we gestart met een nieuwe vierjarige cyclus. Onder de nieuwe cyclus zijn we ons meer gaan richten op bewustwording en gedragsverandering. Naast de bestaande fysieke brandveiligheidscontroles zetten we nieuwe instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen.

 

 

 

654

fysieke brandveiligheidscontroles uitgevoerd.

504

digitale zelfscans brandveiligheid uitgevoerd.

5

kennissessies over brandveiligheid georganiseerd.

15

hoog risicobedrijven uit onze regio die vallen onder het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo) zijn minimaal één keer gecontroleerd. Dit zijn alle Brzo-bedrijven uit onze regio.

2024

adviezen hebben we gegeven aan gemeenten en omgevingsdiensten over brand- en omgevingsveiligheid.

Bekijk hier alle overige resultaten van de sector risicobeheersing. 

Omgevingswet

In september 2022 is het programma Omgevingswet afgerond en overgedragen aan de reguliere lijn. Met de komst van deze wet verandert ook de rol van advisering voor onze medewerkers. In 2022 zijn we daarom gestart met het opleidingstraject waarin al onze medewerkers worden opgeleid voor het werken volgens deze wet. Een deel van deze opleidingen hebben in 2022 plaatsgevonden, de overige trainingen vinden plaats in 2023. Daarnaast hebben we ingezet op het intensiveren van het contact met interne en externe partners om te bekijken hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken en hen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. We hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Ook in 2023 blijft dit op onze agenda staan en werken we verder aan de laatste voorbereidingen tot het moment dat de nieuwe wet in werking treedt. 

 

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

 

 

Informatiegestuurde veiligheid

De maatschappij verandert continu en wordt complexer. Als gevolg daarvan ontwikkelt en verandert de rol van de veiligheidsregio. Om als organisatie mee te gaan met de veranderingen is het ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie een belangrijk speerpunt. De afgelopen periode is deze ambitie uitgewerkt. Enerzijds is (en wordt) invulling gegeven aan informatiegestuurde veiligheid waarin we informatie samenbrengen en delen. Anderzijds verbreden we ons netwerk van ‘klassieke’ partners naar partners in andere (vitale) domeinen.

Door het samenbrengen en delen van informatie, krijgen we beter en actueel inzicht in risico’s. We realiseerden een multidisciplinaire planningsstaf en creëren steeds meer een goede maatschappelijke ‘antenne’ voor ontwikkelingen en potentiële risico’s. Dit zorgt ervoor dat we steeds beter zicht krijgen op risico’s.

 

Programma Industriële Veiligheid

Er zijn meer activiteiten uitgevoerd om beter zicht te krijgen op risico’s. Op het gebied van industriële veiligheid is gewerkt aan het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn bij risicorelevante bedrijven. Samen met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), de waterschappen, brandweer en bedrijven uit de regio, is een stevig netwerk gebouwd met een structurele aanpak waarin kennis gedeeld wordt. Alle deelnemers werken zo preventief samen aan een duurzaam veilige werk- en leefomgeving. Het programma Industriële Veiligheid is hiermee afgerond.

 

Bevolkingszorg

In de afgelopen jaren is bevolkingszorg uitgegroeid naar een robuuste crisispartner. Bevolkingszorg heeft haar meerwaarde bewezen tijdens de coronacrisis en aansluitend tijdens de vluchtelingencrisis.

 • Na corona is Bevolkingszorg volop ingezet bij de opvang van Oekraïners en de vluchtelingencrisis.
 • Er is een groot aantal opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd.
 • Er is een aanbestedingstraject afgerond voor de OTO activiteiten in 2023 en 2024.
 • Het veiligheidspaspoort is toegankelijk voor alle functionarissen.

 

Opleidingen OTO/MOTO

Naast de grote inzet voor de opvang van vluchtelingen, is het Bevolkingszorg gelukt een groot aantal opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) te organiseren om de vakbekwaamheid op peil te houden. Bekijk hieronder het aantal Multidisciplinaire Opleidingen, Trainingen en Oefeningen (MOTO). 

 

10

opleidingen 

30

trainingen 

21

keer een dagdeel geoefend

Evenementenveiligheid

 

Werkwijze evenementenadvisering

In 2022 is de werkwijze evenementenadvisering vernieuwd. Met gemeenten en operationele diensten zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het proces van evenementenadvisering. Het proces is vereenvoudigd en relevante informatie voor alle betrokken organisaties is op één plek beschikbaar.

Themadag Evenementenveiligheid

De coronaperiode bracht bijzondere uitdagingen met zich mee voor de evenementensector. Dit was één van onderwerpen op de Brabantse Themadag Evenementenveiligheid. Na een paar coronajaren, kon in het najaar voor de derde keer een Brabantbrede kennis- en netwerkdag georganiseerd worden. Met ruim 250 collega’s van Brabantse gemeenten, adviseurs van hulpdiensten, toeleveranciers en organisatoren van evenementen werden waardevolle informatie en inzichten gedeeld.

Bekijk video

 

GHOR

De kracht van de GHOR, als vertegenwoordiger van een sterke ‘witte kolom’, richt zich op de ontwikkeling van de rollen:

 1. Betrouwbare adviseur op tactisch/strategisch niveau
 2. Netwerker/verbinder in de ‘witte kolom’ en tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur
 3. Expert op het gebied van crisisbeheersing

Met de doorontwikkeling van deze rollen versterken we de positie van de GHOR als netwerkorganisatie in het werkveld van de zorgsector (care & cure) en als stevige crisispartner voor het veiligheidsdomein.

De GHOR leverde actieve bijdragen in de beheersing van de coronacrisis en bij de vluchtelingenopvang. Daarnaast heeft de GHOR gewerkt aan advisering rondom omgevingsinrichting, continuïteit van zorg in de keten, en aan versterking van het eigen team en de crisisorganisatie. Tevens adviseerde de GHOR over veiligheid tijdens evenementen en bij het programma Doorontwikkeling crisisorganisatie. Met de zorgsector werd gewerkt aan een vernieuwde overlegstructuur waarin de geleerde lessen van de recente crises zijn meegenomen.

 

 

 

Bedrijfsvoering

 

 

Samen duurzaam

We bouwen aan een duurzame toekomst met onze vijf duurzaamheidsambities. Een toekomst die gezond, schoon, groen en eerlijk is. Dit begint bij onze eigen organisatie en daarom richten we ons in het programma Samen duurzaam op het creëren van verandering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid. De volgende duurzame stappen hebben we in 2022 gezet:

 • We hebben beter zicht op onze CO2-footprint met de pilot Milieubarometer.
 • We zijn gestart met een organisatiebreed inspiratieprogramma (workshops en e-learning) om medewerkers bewust te maken en te activeren.
 • Deelname aan de SDG-challenge met TU-studenten om de reductie van CO2 footprint bij realistische brandoefeningen te onderzoeken.
 • De brandweerkazerne Geffen is voorzien van 172 zonnepanelen en er zijn voorbereidingen getroffen om hybride dienstvoertuigen aan te schaffen.

Vitaliteit

Vanaf 2022 zijn we overgestapt naar een nieuwe keuringsinstantie. Vanuit goed werkgeverschap stimuleert deze instantie bij keuringen onze repressieve medewerkers de mogelijkheid tot deelname aan een vitaliteitsprogramma.  Daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met het aanbieden tot een jaarlijks Periodiek Medisch Onderzoek voor kantoorpersoneel.

 

Huisvesting

De eigendomsoverdracht van de kazernes is definitief afgerond. VRBN heeft 34 kazernes in eigendom overgenomen van de gemeenten zoals besloten is door het Algemeen Bestuur in 2019. Drie kazernes worden gehuurd, één kazerne wordt nog niet gebruikt en één kazerne is overgedragen aan de VRMWB. De renovatie van de kazerne Mill is afgerond. De voorbereidingen voor de renovaties of nieuwbouw van de kazernes Oss, St. Anthonis en Vierlingsbeek zijn opgestart. De nieuwbouw van de locatie Zeeland is opgestart en er wordt gewerkt aan het ontwerp van de locatie ‘s-Hertogenbosch.

 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio’s en is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Deze afspraken worden vastgelegd in de “CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s” (voorheen CAR-UWO).

 

Financiële verantwoording

 

Inkomsten (x € 1.000.000)

Uitgaven (x € 1.000.000)

 

 

 

Vooruitblik op 2023

 

 

In 2022 zijn een aantal grote projecten gestart. Hieronder een selectie van de projecten die in 2023 verder vorm krijgen.

 

 

Handcrew Zuid-Nederland

We werken samen met de andere vijf zuidelijke veiligheidsregio’s aan de komst van de Handcrew Zuid-Nederland. De Handcrew is een specialistisch team van opgeleid brandweerpersoneel die te voet een natuurgebied betreden om een natuurbrand onder controle te krijgen. Ze dragen bij aan een effectieve natuurbrandbestrijding doordat zij op plaatsen kunnen komen die een blusvoertuig niet kan bereiken, met het doel om natuurbranden snel en effectief te bestrijden. In 2022 zijn we volop bezig geweest met de voorbereidingen. De verwachting is dat per april 2023 de Handcrew Zuid-Nederland operationeel en inzetbaar is bij (grote) natuurbranden.  

 

Nieuw beleidsplan

In 2022 zijn we gestart met het maken van het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan is voor de periode 2024-2027. We schetsen de hoofdlijnen van ontwikkelingen in de samenleving die ons werk beïnvloeden en richting geven. Ook de ambities en de (landelijke) thema’s die focus en aandacht nodig hebben worden in het nieuwe beleidsplan opgenomen.

 

Nieuw regiokantoor en brandweerkazerne in Zeeland

In Zeeland bouwen we een nieuw regiokantoor én brandweerkazerne. Op deze nieuwe locatie komen verschillende functies bijeen; een gezamenlijk kantoor, werkplaats, magazijn, arbeidshygiëne en logistiek en de kazerne voor de brandweervrijwilligers van Zeeland. Het wordt een plek waar mensen vanuit verschillende teams en met verschillende werkprocessen goed kunnen samenwerken. In 2022 is de bouw gestart en rond de zomer van 2023 kunnen we onze nieuwe locatie in gebruik nemen.  

Versterking crisisbeheersing en informatiepositie

De maatschappij verandert snel. De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met uiteenlopende dreigingen en crises. Naast de klassieke flitsrampen hebben we nu ook te maken met sluimerende crises of die met een enorme gezondheids-, sociale- en/of economische impact. Wij volgen de nieuwe crises en anticiperen hierop door een nieuw crisisplan op te stellen samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De ervaringen die we hebben opgedaan met een flexibele crisisorganisatie nemen we op en worden verder uitgebouwd in het nieuwe crisisplan. Het Rijk zet met een programma in op het versterken van de Crisisbeheersing en de informatiepositie. In het programma staan landelijke uitgangspunten over waar de regionale crisisbeheersing aan moet voldoen. In 2023 geven we hier invulling en vorm aan.